שירות שנתי למגדלי קרור ירושלמי

מס' תיק: 17537/2020
תאריך פסום: 06.04.2020
שם הספק: מגדלי קרור ירושלמי בע"מ
מזמין:  מחלקת אחזקה 
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה:  145,951 ₪  כולל מע"מ + ( תקופות אופציה ל-4 שנים נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה + 4 תקופות אופציה: 527,351 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת קובי בוסל – מנהל אחזקה