שדרוג מכשיר אולטרסאונד למחלקת פגייה

מס' תיק: 2019/4703
 
תאריך פרסום: 22/12/2019
 
 

שם הספק:  מדטכניקה
מזמין: ודים מלכביץ –ס.מנהל המחלקה להנדסה ביו רפואית


היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 44,460 $ כולל מע"מ
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד