חוזה שירות למשאבות מזרק /נפח מתוצרת Becton Dickinson

מס' תיק:  4670/2019

תאריך פרסום: 10.11.2019
 
 

שם הספק: לפידות בע"מ

מזמין: ודים מלכביץ – ס. מנהל מחלקת הנדסה ביו-רפואית

היקף עסקה בהתקשרות לשנה:
 34,554 $ כולל מע"מ + אופציה ל – 4 תקופות נוספות ( $172,770)

 

