חיבור מכשירים קליניים ליד מיטת חולה לתיק חולה (פרומיתאוס)

מס' תיק: 16538/2019
 
תאריך פרסום: 19/12/2019
 
 

שם הספק:  אלעד פתרונות מחשוב בע"מ 
מזמין: שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.


היקף עסקה בהתקשרות לשנה:  $15,576 כולל מע"מ.
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד