קיטים לביצוע בדיקות ADAMTS

מס' תיק:  2019/4725

תאריך פרסום: 03/12/2019
 
 

שם הספק:
אנקו דיאגנוסטיקה
מזמין: דר ענת קרן מנהלת יחידת הקרישה במעבדה ההמטולוגית

סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 110,000 ₪ לשנה+4 אופציות בנות שנה כל אחד
גורם מתקצב: רמב"ם 

 
מצ"ב: מכתב ספק יחיד לפרסום >>