סבבים לחומרי חיטוי ושטיפה עבור מכשיר אנדוסקופ ADAPTA SCOPE

מס' תיק: 2020/4951
תאריך פסום: 12/05/2020
שם הספק: ג'ונסון את ג'ונסון
מזמין:  הנדסה ביו רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: 351,000 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  משרד הבריאות/ מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ודים מלכביץ-סגן מנהל הנדסה ביו רפואית.