חוזה שירות למערכות אולטראסאונד מתוצרת GE

מס' תיק:  2019/4763
 
תאריך פרסום: 24/12/12019
 
 

שם הספק:  אלדן בע"מ
מזמין: ודים מלכביץ ס.מנהל הנדסה ביו רפואית


היקף עסקת התקשרות לשנה:  62,285 $ +אופציה ל – 4 שנים נוספות
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד