קטטרים מנומטרים רב פעמיים

מס' תיק:  107/2020
תאריך פרסום: 11.01.2021
שם הספק: מדטרוניק טריידינג בע"מ
מזמין: מכון גסטרואנטרולוגי
סכום ההתקשרות לשנתיים: 335,790 ₪ כולל מע"מ + 2 תקופות אופציה נוספות.
סה"כ היקף התקשרות לשנתיים+(אופציה ל-2 תקופות נוספות): 671,580 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת  ד"ר  ריטה ברון, רופאה בכירה, תנועתיות של מערכת העיכול