נוגדנים לאיפיון תאים ב-8 צבעים במכשיר FACS

תאריך פרסום: 29.08.2022
מספר תיק: 2022/1031
שם הספק: בקטלאב
מזמין:   המעבדה ההמטולוגית
התקשרות שנתית: 395,000 ש"ח כולל מע"מ
סה"כ התקשרות שנתית כולל 2 תקופות אופציה: 1,185,000 ש"ח כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת דר גלית שריג מנהלת המעבדה ההמטולוגית