קיטים למכשיר ארכיטקט לבדיקות נוגדנים לנגיף 2 SARS-COV

מס' תיק:  2021/134/1
תאריך פרסום: 22.08.2021
שם הספק: איילקס מדיקל בע"מ
מזמין: המעבדה הביוכימית
היקף התקשרות: 262,080 דולר כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר מריאל קפלן, מנהלת המעבדה הביוכימית ואגף מעבדות רמב"ם