קיטים מתוצרת חב ROCHE למכשיר להפקת חומצת גרעין

מס' תיק:  2019/4756
 
תאריך פרסום: 24/12/12019
 
 

שם הספק:  גאמידור
מזמין: ד"ר מורן שוורצווט-כהן מנהלת המעבדה הוירולוגית


היקף עסקת התקשרות לשנה: 65,000 ₪ כולל מע"מ +4 אופציות נוספות בנות שנה כ"א
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד