סליידים לאינקובטור EmbryoScope

תאריך פרסום: 08/01/2023
מספר תיק: 1056/2022
שם הספק: איילקס בע"מ
מזמין:   הנדסה ביו רפואית
היקף התקשרות :  : 61,689 אירו כולל מע"מ
תרופת התקשרות: 36 חודשים
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ודים מלכביץ, ס. מנהל הנדסה ביו רפואית
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה