קצף לחיטוי מתמרים ואגינליים TRISTEL

מס' מכרז:  4578/2019
תאריך פרסום: 11.8.2019

מס' תיק: 4578/2019
שם הספק: מנן מדיקל בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 400,000 ש"ח (+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: ד"ר חיתאן חוסין, מנהלת יחידת הזיהומים.
תאריך פרסום ההודעה: 11.8.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)