קבוצה לנשים לאחר "לידה שקטה"

קבוצה לנשים לאחר "לידה שקטה"

לידה שקטה הינה לידת מת (still birth), לידה של תינוק ללא רוח חיים, החל מהשבוע ה- 20 להריון עקב: מות עובר ברחם (IUFD), הפסקת הריון - בשל מום בעובר או בשל הריון שמסכן את חיי האם.
אובדן של הריון רצוי, מהווה עבור נשים רבות אירוע טראומטי מבחינה פיסיולוגית ופסיכולוגית, אשר עשוי להחוות כאובדן של ילד ממשי בשל תהליכי היקשרות אם – עובר, שחווה האם במהלך ההיריון. עיבוד אבל הינו תהליך הכרחי לשיקום והסתגלות והוא כרוך בד"כ במנהגי אבלות המאפשרים מתן תמיכה, עידוד וניחום ע"י החברה. מאחר ובמצב של לידה שקטה הדת אינה מאפשרת את קיום מנהגי האבלות המקובלים נוצר פער בין הצורך להתאבל, תחושת הריקנות והצער שחשים ההורים לבין הלגיטימציה שהם מקבלים לכך מהסביבה.

כתוצאה מכך נוצרת תחושת בדידות קשה וצורך במסגרת השתייכות אשר תאפשר לגיטימציה לתהליך האבל. על כן, מטרת הקבוצה הינה עיבוד אבל על אי השגת הורות, הפגת הבדידות, מתן במה לתחושות ורגשות, מתן כלים להתמודדות עם קשיים שעולים במישור האישי, הזוגי, ההורי והחברתי. שינוי הסכמה המנטלית של ההיקשרות למת. מתקיימים 8 מפגשים, אחת לשבוע, כשעה ושלושת רבעי כל מפגש. מהלך המפגשים: הכרות (סיפור האובדן), סיפור ההריון, ההתמודדות עם הסביבה, ההתמודדות במערכת הזוגית, ההתמודדות מול הילדים, מכתב לאם המתמודדת עם אובדן הריון לאחר לידה שקטה, דמיון מודרך – מילוי משאבים, סיכום ופרידה.

קבוצת הורים בפגיה
מטרתה העיקרית של הקבוצה הינה תמיכה רגשית להורי התינוק הפג, מתן מידע, העצמה הורית ומתן מקום להעלאת שאלות ודילמות.
הקבוצה מונחה על ידי עובדת סוציאלית ואחות והתקיימה ביום קבוע בשבוע.

קבוצת יולדות
מטרתה העיקרית של הקבוצה הינה הדרכה ליולדת החדשה (יולדות טריות (תינוק ראשון) ויולדות ותיקות).
הקבוצה הינה חד פעמית ומונחית על ידי אחות ועובדת סוציאלית.
תכני המפגש העיקריים הינם מתן מידע אודות מצבים רפואיים אפשריים, עולמם הרגשי של התינוק והאם לאחר הלידה, דיכאון לאחר לידה, זוגיות, הורות והשלכותיהם.