גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שלפוחית השתן

מחקרים למטופלים עם גידול חודר שריר ללא ניתוח

שם המחקר:

מחקר קליני שלב 3, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו לבדיקת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם כימורדיותרפיה (CRT) לעומת CRT בלבד, בקרב משתתפים עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (MIBC) (KEYNOTE-992)

תיאור המחקר:

קיטרודה +כימותרפיה+קרינה מול כימותרפיה+קרינה

קו טיפולי:

טיפול למטרת ריפוי  לסרטן שלפוחית השתן שחודר שריר

תנאי כניסה:

 • ללא טיפול קודם בסרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר
 • תפקוד אברים תקין
 • מתאים לעבור טיפול כימורדיותרפיה

מחקרים למטופלים עם גידול חודר שריר שיעברו ניתוח

שם המחקר:

מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות להערכת טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב (MK-3475) + טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה לעומת טיפול פריאופרטיבי בפלצבו + טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה, בקרב משתתפים המתאימים לטיפול בציספלטין עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (KEYNOTE-866)

תיאור המחקר:

קיטרודה +כימותרפיה+ניתוח מול פלצבו (תרופת דמה)+כימותרפיה+ניתוח

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי לסרטן שלפוחית השתן חודר שריר למטופלים שמתאימים לטיפול בציספלטין ולאחריו טיפול משלים לניתוח

תנאי כניסה:

 • מיועד לעבור ניתוח לכריתת השלפוחית
 • סרטן שלפוחית השתן חודר שריר שאינו גרורתי
 • ללא טיפול מערכתי קודם בסרטן שלפוחית השתן (טיפול ב BCG למשל אינו נחשב מערכתי)
 • תפקוד אברים תקין

מספר משרד הבריאות:

NCT03924856

 


  
שם המחקר:

מחקר שלב 3 אקראי על כריתת שלפוחית שתן עם טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב לעומת כריתת שלפוחית שתן בלבד למשתתפים עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר, אשר אינם מתאימים לטיפול בציספלטין (KEYNOTE-905)

תיאור המחקר:

קיטרודה+ניתוח מול ניתוח בלבד

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי לסרטן שלפוחית השתן חודר שריר למטופלים שאינם מתאימים לציספלטין וטיפול משלים לניתוח

תנאי כניסה:

 • מיועד לעבור ניתוח לכריתת שלפוחית השתן
 • סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר וללא גרורות
 • לא מתאים לטיפול בציספלטין
 • ללא טיפול מערכתי קודם בסרטן שלפוחית השתן (טיפול ב BCG למשל אינו נחשב מערכתי)

מספר משרד הבריאות:

NCT03924895


שם המחקר:

מחקר פאזה III, אקראי, בתווית פתוחה, רב-מרכזי, גלובלי לקביעת היעילות והבטיחות של דורבלומאב בשילוב עם גמציטאבין + ציספלטין כטיפול נאו-אדג'ובנטי ולאחר מכן דורבלומאב בלבד כטיפול אדג'ובנטי בחולי סרטן שלפוחית השתן הפולש לשריר מחקר( NIAGARA)

תיאור המחקר:

דורבלומאב+כימותרפיה מול כימותרפיה לבד

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי) ולאחר הניתוח (אדג'ובנטי)

תנאי כניסה:

 • חולי TCC שמיועדים לעבור ניתוח לכריתה של שלפחוית השתן
 • כשיר לקבל טיפול קדם ניתוחי
 • ללא גרורות או מעורבות של בלוטות הלימפה
 • ללא הפרעות אוטואימוניות
 • ללא מחלת רקע שאינה בשליטה (כגון סכרת/יתר לחץ דם וכו)
 • ללא ממאירות נוספת בחמש שנים האחרונות

מספר משרד הבריאות:

MOH_2019-01-07_004864

 


  שם המחקר:

מחקר רב מרכזי ,פאזה  3 , אקראי, כפול סמיות , של ניבולומאב אדג'ובנטי מול פלסבו במשתתפים עם סרטן פולשני של אפיתל מערכת השתן אשר נמצאים בסיכון גבוהCheckMate 274/ CA-209-274 

תיאור המחקר:

ניבולומאב מול פלצבו

קו טיפולי:

טיפול משלים לאחר ניתוח למטופלים בסיכון גבוה

תנאי כניסה:

 • ללא כל טיפול אנטי סרטני קודם למחלה
 • ללא ממאירויות נוספות ב -5 שנים האחרונות

מספר משרד הבריאות:

NCT02632409


מחקרים המתאימים למטופלים עם מחלה גרורותית שטרם קיבלו טיפול

שם המחקר:

מחקר שלב 2, בהקצאה אקראית, לא-השוואתי, בתווית פתוחה של NKTR-214 בשילוב עם ניבולומאב ושל כימותרפיה בקרב מטופלי סרטן תאי האורותל מתקדם באופן מקומי או גרורתי שאינם מתאימים לציספלטין, עם ביטוי PD-L1 נמוך


תיאור המחקר:

NKTR-214 + ניבולומאב מול כימותרפיה

קו טיפולי:

קו טיפולי ראשון למחלה גרורתית למטופלים שאינם מתאימים לטיפול בציספלטין עם ביטוי PDL1 נמוך

תנאי כניסה:

 • מחלה מתקדמת שלא ניתן לנתח או גרורותית
 • ביטוי PDL1 נמוך
 • ללא טיפול קודם בכימותרפיה למחלה גרורתית

מספר משרד הבריאות:

NCT03785925


שם המחקר:

מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות להשוואת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם לנבטיניב (E7080/MK-7902) ליעילות והבטיחות של פמברוליזומאב בשילוב עם פלצבו, כאשר הם ניתנים כטיפול קו ראשון נגד סרטן מתקדם מקומית או גרורתי של תאי מעבר של מערכת השתן (Urothelial Carcinoma) במשתתפים שאינם מתאימים לטיפול בציספלטין, שהגידולים שלהם מבטאים PD-L1, ובמשתתפים שאינם מתאימים לטיפול באף כימותרפיה המכילה פלטינום, בלי קשר לביטוי (LEAP-011) PD-L1

תיאור המחקר:

קיטרודה+לנבטיניב מול קיטרודה+פלצבו (תרופת דמה)

קו טיפולי:

קו ראשון למטופלים שאינם מתאימים לטיפול בציספלטין, שהגידולים שלהם מבטאים PD-L1, ובמטופלים שאינם מתאימים לטיפול באף כימותרפיה המכילה פלטינום

תנאי כניסה:

 • מחלה גרורותי או מתקדמת שאינה מיועדת לניתוח
 • לפחות גרורה אחת שאינה נמצאת בבלוטות או בעצמות
 • ללא טיפול קודם מערכתי במחלה הגרורתית
 • ללא מחלה ממארת נוספת בשלוש שנים אחרונות
 • תפקוד אברים תקין

מספר משרד הבריאות:

NCT03898180


 

שם המחקר:

מחקר שלב III, אקראי, גלוי, מבוקר, רב-מרכזי, גלובלי, של דורבלומאב כטיפול קו ראשון בשילוב עם טיפול כימותרפיה מקובל ודורבלומאב בשילוב עם טרמלימומאב וטיפול כימותרפיה מקובל, לעומת טיפול כימותרפיה מקובל לבד במטופלים עם סרטן אורותליאלי בלתי ניתן לכריתה מקומי מתקדם או גרורתי.(NILE)

תיאור המחקר:

דורבלומאב+כימותרפיה מול דורבלומאב +כימותרפיה+טרמלימומאב מול כימותרפיה לבד

קו טיפולי:

קו ראשון למחלה לא נתיחה או גרורתית

תנאי כניסה:

 • מטופלים עם קרצינומה של תאי המעבר באורותל כולל אגן הכליה, שופכנים, שלפוחית השתן ושופכה, אשר לא טופלו בעבר בכימותרפיה כקו ראשון
 • לפחות נגע אחד ללא טיפול קרינתי בעבר
 • ללא הפרעות אוטואימוניות
 • ללא היסטוריה של ממאירות אחרת ב 5 שנים אחרונות


מספר משרד הבריאות:

MOH_2018-11-06_003722


מח'קרים המתאימים למטופלים עם מחלה גרורתית אשר כבר קיבלו טיפול כלשהו

שם המחקר:

מחקר שלב 3 להשוואה של ארדפיטיניב (Erdafitinib) לווינפלונין (Vinflunine), דוסטאקסל (Docetaxel) או פמברוליזומאב (Pembrolizumab) בנבדקים עם סרטן מתקדם באורותליום וסטיות נבחרות בגן FGFR                               
תיאור המחקר:

אם החולה קיבל בעבר טיפול אימונותרפיה עבור סרטן שלפוחית השתן, ייתכן שיקבל ארדפיטיניב או כימותרפיה.
אם החולה לא טופל בעבר בטיפול אימונותרפיה וכבר קיבל כימותרפיה עבור סרטן שלפוחית השתן, ייתכן שיקבל ארדפיטיניב או פמברוליזומאב

קו טיפולי:

קו שני

תנאי כניסה:

 • מחלה בשלב 4 (סרטן גרורתי או לא ניתן לכריתה בניתוח)
 • התקדמות מחלה מתועדת
 • רק קו קודם אחד של טיפול מערכתי שניתן עבור סרטן גרורתי באורותליום
 • לא קיבל טיפול קודם עם מעכב FGFR
 • ללא בעיה בקרנית או ברשתית שיכולה להגביר את הסיכון לרעילות בעין

מספר משרד הבריאות:

MOH_2018-05-21_002346לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל:[email protected]
או בטלפון04-7776731