גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן פרוסטטה (ערמונית)

מחקרים למטופלים לפני ניתוח (מחלה מקומית)
 
שם המחקר:
מחקר פאזה 3 אקראי, מבוקר פלצבו, כפול סמיות, על שימוש באפלוטמייד במטופלים עם סרטן ערמונית בסיכון גבוה, מקומי או מתקדם מקומית, המועמדים לכריתה מלאה של הערמונית(PCR3011)
 
תיאור המחקר:
טיפול הורמונאלי סטנדרטי (ADT) יחד עם אפלוטאמיד מול ADT +פלצבו (תרופת דמה)
 
קו טיפולי:
טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי) למחלה מקומית מתקדמת
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • סרטן הפרוסטטה המוגדר בסיכון גבוה (מדד גליסון גבוה)
 • ללא גרורות
 • מועמד לניתוח בהמשך
 • ללא טיפול קודם במחלה
מספר משרד הבריאות:
 
 

 
מחקרים למטופלים גרורתיים במצב רגיש להורמונים
 
 שם המחקר:
ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות על הטיפול בפמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם אנזלוטמיד ודיכוי אנדרוגן (ADT) לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב עם אנזלוטמיד ודיכוי אנדרוגן (ADT) במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, רגיש לטיפול הורמונלי (mHSPC) (KEYNOTE-991)
 
תיאור המחקר:
פמברוליזומאב בשילוב עם אנזלוטמיד ועם ADT מול פלצבו בשילוב עם אנזלוטמיד ועם ADT
 
 קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורותי רגישה לטיפול הורמונאלי
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • ללא טיפול תרופתי או טיפול בקרינה או עבר ניתוח לטיפול בסרטן ערמונית גרורתי פרט ל: לכל היותר שלושה חודשי ADT באגוניסטים או אנטגוניסטים ל-LHRH ‏ או כריתה של האשכים עם או בלי טיפול בו זמני באנטי-אנדרוגנים מהדור הראשון לפני השיבוץ באקראי וללא ראיות רדיולוגיות להתקדמות של המחלה או לעלייה ברמות ה-PSA לפני השיבוץ באקראי אם המשתתף לא קיבל דוסטאקסל לטיפול בסרטן ערמונית גרורתי.
 • תפקוד אברים תקין
מספר משרד הבריאות:
MOH_2019-12-22_008508
 
 
 
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן פרוסטטה (ערמונית)

גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שלפוחית השתן

מחקרים למטופלים עם גידול חודר שריר ללא ניתוח

שם המחקר:

מחקר קליני שלב 3, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו לבדיקת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם כימורדיותרפיה (CRT) לעומת CRT בלבד, בקרב משתתפים עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (MIBC) (KEYNOTE-992)

תיאור המחקר:

קיטרודה +כימותרפיה+קרינה מול כימותרפיה+קרינה

קו טיפולי:

טיפול למטרת ריפוי  לסרטן שלפוחית השתן שחודר שריר

תנאי כניסה:

 • ללא טיפול קודם בסרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר
 • תפקוד אברים תקין
 • מתאים לעבור טיפול כימורדיותרפיה

מחקרים למטופלים עם גידול חודר שריר שיעברו ניתוח

שם המחקר:

מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות להערכת טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב (MK-3475) + טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה לעומת טיפול פריאופרטיבי בפלצבו + טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה, בקרב משתתפים המתאימים לטיפול בציספלטין עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (KEYNOTE-866)

תיאור המחקר:

קיטרודה +כימותרפיה+ניתוח מול פלצבו (תרופת דמה)+כימותרפיה+ניתוח

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי לסרטן שלפוחית השתן חודר שריר למטופלים שמתאימים לטיפול בציספלטין ולאחריו טיפול משלים לניתוח

תנאי כניסה:

 • מיועד לעבור ניתוח לכריתת השלפוחית
 • סרטן שלפוחית השתן חודר שריר שאינו גרורתי
 • ללא טיפול מערכתי קודם בסרטן שלפוחית השתן (טיפול ב BCG למשל אינו נחשב מערכתי)
 • תפקוד אברים תקין

מספר משרד הבריאות:

NCT03924856

 


  
שם המחקר:

מחקר שלב 3 אקראי על כריתת שלפוחית שתן עם טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב לעומת כריתת שלפוחית שתן בלבד למשתתפים עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר, אשר אינם מתאימים לטיפול בציספלטין (KEYNOTE-905)

תיאור המחקר:

קיטרודה+ניתוח מול ניתוח בלבד

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי לסרטן שלפוחית השתן חודר שריר למטופלים שאינם מתאימים לציספלטין וטיפול משלים לניתוח

תנאי כניסה:

 • מיועד לעבור ניתוח לכריתת שלפוחית השתן
 • סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר וללא גרורות
 • לא מתאים לטיפול בציספלטין
 • ללא טיפול מערכתי קודם בסרטן שלפוחית השתן (טיפול ב BCG למשל אינו נחשב מערכתי)

מספר משרד הבריאות:

NCT03924895


למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שלפוחית השתן

גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן כליה

מחקרים המתאימים למחלה מקומית:
שם המחקר:
 מחקר פאזה III, אקראי, המשווה טיפול פריאופרטיבי בניבולומאב לעומת מעקב בלבד, בחולי סרטן כליה מקומי שעתידים לעבור ניתוח לכריתת הכליה (מחקר PROSPER).
 
 תיאור המחקר:
ניבולומאב מול מעקב בלבד
 
קו טיפולי:
טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי) למחלה מקומית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • ללא גרורות מרוחקות
 • לא קיבל בעבר או בהווה טיפול מערכתי לסרטן כליה
 • ללא אי ספיקת כליות
 • תפקוד אברים תקין

מספר משרד הבריאות:

MOH_2018-02-19_000743


מחקרים המאימים למחלה גרורתית שעדיין לא קיבלו טיפול:
 
שם המחקר:
מחקר שלב 3 מבוקר בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, של קבוזנטיניב בשילוב עם ניבולומאב ואיפילימומאב לעומת ניבולומאב ואיפילימומאב בנבדקים עם סרטן תאי כליה מתקדם או גרורתי בעלי סיכון בינוני או ירוד שלא טופל בעבר
תיאור המחקר:
קבוזנטיניב + ניבולומאב + איפילימומאב ולאחריהן קבוזנטיניב +ניבולומאב
מול: פלצבו תואם קבוזנטיניב + ניבולומאב + ולאחריהן פלצבו תואם קבוזנטיניב + ניבולומאב

קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורתית
תנאי כניסה עיקריים:
 • ללא טיפול מערכתי קודם ל-RCC מתקדם מקומי או גרורתי בלתי ניתן לכריתה כולל חומרים ניסיוניים
 • RCC המדורג כבינוני או ירוד
 • מחלה מדידה
 • תפקוד תקין
 
מספר משרד הבריאות:
MOH_2019-08-19_007307
 

 
 
מחלה גרורתית לאחר טיפול כלשהו
 
שם המחקר:
מחקר שלב 2 על MK-6482 במשתתפים עם סרטן תאי כליה בשלב מתקדם
 
 תיאור המחקר:
כל המטופלים מקבלים בצורה פומית  (MK-4682 (hypoxia-inducible factor
 
קו טיפול:
קו שני עד רביעי
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • לאחר טיפול קו ראשון התרופה אימונולוגית
 • לא יותר משלושה קווי טיפול קודמים
 • מחלה מדידה

מספר משרד הבריאות:

MOH_2020-08-18_009041


לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל: [email protected]או בטלפון04-7776731
 
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן כליה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שד

מחקרים המתאימים למחלה מקומית לפני ניתוח

שם המחקר:

מחקר שלב III אקראי, כפול סמיות על השימוש בפמברוליזומאב לעומת פלצבו, הניתנים בשילוב עם טיפול נאו-אדג'ובנטי בכימותרפיה וטיפול אדג'ובנטי אנדוקריני, לטיפול בסרטן שד בסיכון גבוה ובשלב מוקדם, החיובי לקולטן לאסטרוגן ושלילי לקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי 2.   (KEYNOTE-756)

תיאור המחקר:

קיטרודה+כימותרפיה  מול פלסבו+ כימותרפיה

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי) ולאחריו טיפול משלים לניתוח (אדג'ובנטי)

תנאי כניסה:

 • סרטן שד מסוג אדנוקרצינומה שמקורה בצינורות החלב, פולשני מקומי, שאומת בידי פתולוג מקומי, ומסווג כ-T1c-T2  (גודל הגידול ≥ 2 ס"מ)
 • סרטן שד ER+/HER2–
 • ללא גרורות
 • לא דו צדדי או רב מרכזי

מספר משרד הבריאות:

MOH_2018-08-29_002461

 מחלה מקומית אחרי ניתוח
 • שם המחקר:
  מחקר פאזה שלישית, רב מרכזי, אקראי, בתווית פתוחה, המשווה בין אטזוליזומאב (נוגדן אנטי PD-L1) בשילוב כימותרפיה מבוססת אנתראציקלינים/טקסנים כטיפול משלים (Adjuvant), לבין טיפול בכימותרפיה בלבד, במטופלים עם סרטן שד נתיח שלילי לשלושת הסמנים. IMpassion030

  תיאור המחקר:
  אטזוליזומאב בשילוב כימותרפיה מול כימותרפיה בלבד

  קו טיפולי:
  טיפול משלים לניתוח (אדג'ובנטי) למטופלות TNBC

  תנאי כניסה עיקריים:
 • סרטן שד מסוג TNBC לא גרורתי נתיח, בשלב 2-3 (גידול גדול מ 2 ס"מ)
 • עד שמונה שבועות לאחר הניתוח
 • ללא טיפול קודם כלשהו במחלה


  מספר משרד הבריאות:

  NCT03498716
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שד

גיוס מטופלים למחקרים בתחום גניקואונקולוגיה

מחקרים המתאימים למטופלות עם סרטן שחלה גרורתי או מתקדם שטרם קיבלו טיפול

שם המחקר:

מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות על השימוש בכימותרפיה עם או בלי פמברוליזומאב ולאחר מכן טיפול אחזקה באולפאריב או בפלצבו, כטיפול קו ראשון בסרטן שחלות אפיתליאלי (EOC) בשלב מתקדם ללא מוטציה בגן MK-7339-001 BRCA

תיאור המחקר:
כימותרפיה עם פמברוליזומאב (קיטרודה) מול כימותרפיה
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורותית או מתקדמת
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • יכולה לקבל טיפול כימותרפי
 • עברה או תעבור ניתוח להורדת הנפח הגידולי
 • תפקוד תקין
 • ללא מוטציה ב BRCA
מספר משרד הבריאות:

 שם המחקר:
מחקר שלב 3, כפול-סמיות, בהקצאה אקראית להשוואה של טיפול מבוסס פלטינום בתוספת TSR 042 וניראפריב לעומת הטיפול המקובל של טיפול מבוסס פלטינום בלבד, כטיפול קו ראשון בסרטן שחלה אפיתליאלי לא רירני בשלב III או IV
 
תיאור המחקר:
כימותרפיה+ TSR ונירפאריב מול כימותרפיה
 
קו טיפולי:
קו ראשון לסרטן שחלה מתקדם או גרורתי
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • ללא וסת יותר משנה
 • תפקוד תקין
 • לחץ דם תקין
 • ללא טיפול קודם במחלה מתקדמת או גרורתית

מספר משרד הבריאות:


 
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום גניקואונקולוגיה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום בית החזה וסרטן הריאה

מחקרים המתאימים למחלה מקומית לא נתיחה:

שם המחקר:

מחקר פאזה III, רנדומלי, מבוקר פלסבו, כפול סמיות, רב מרכזי, בינלאומי על טיפול עם דורבלומאב לאחר קרינה סטריאוטקטית (SBRT) במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים שלב I/II בלתי נתיח ובלוטות לימפה שליליות (פסיפיק 4)

תיאור המחקר:

דורבלומאב מול פלצבו לאחר טיפול SBRT (קרינה) ביחס של 1:1

קו טיפולי:

מחלה מקומית

תנאי כניסה עיקריים:

 • NSCL בשלב I עד II וצפוי לקבל טיפול מיטבי באמצעות SBRT
 • לא מתאימים לניתוח או סרבו לניתוח
 • ללא מחלה נלווית שאינה מאוזנת

מספר משרד הבריאות:


מחקרים המתאימים למחלה מקומית לפני ניתוח

שם המחקר:

מחקר פאזה 3, כפול סמיות, רב מרכזי, אקראי, להערכה של היעילות והבטיחות של טיפול נאו-אדג'ובנטי עם אטזוליזומאב בהשוואה לפלצבו בשילוב עם כימותרפיה מבוססת פלטינה, במטופלים עם סרטן ריאות של תאים לא קטנים הניתן לכריתה-בשלב 2 , 3a או 3b מסוים(IMpower030)

תיאור המחקר:

אטזוליזומאב + כימותרפיה בהמשך כריתה כירורגית ולאחר מכן טיפול לאחר הניתוח עם אטזוליזומאב מול טיפול קדם ניתוחי בכימותרפיה +פלסבו ולאחר מכן ניתוח וטיפול בכימותרפיה לאחר הניתוח

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי)


תנאי כניסה עיקריים:

 • רמת התפקוד 0 או 1 לפי סיווג ECOG
 • NSCLC בשלב II, IIIA, או IIIB (גודל הגידול מעל 4 ס"מ ללא גרורות)
 • תפקודי ריאה תקינים
 • תפקודי לב תקינים
 • תפקוד אברים תקין
 • ללא טיפול קודם בסרטן ריאה
 • ללא מחלה אוטואימונית


מספר משרד הבריאות:

למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום בית החזה וסרטן הריאה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן לבלב

מחקרים המתאימים למחלה מקומית לא נתיחה
 
שם המחקר:
מחקר עיקרי, אקראי, בתווית פתוחה של שדות טיפול בגידול (TTFields, 150 kHz) עם טיפול מלווה בגמציטאבין ונאב-פקליטקסל כטיפול קו ראשון באדנוקרצינומה מתקדמת מקומית של הלבלב (PANOVA-3)
 
תיאור המחקר:
כימותרפיה (בעירוי תוך ורידי) יחד עם טיפול בשדות חשמליים (במכשיר בייתי נישא) מול כימותרפיה לבד
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה לא נתיחה
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • מטופלים עם סרטן לבלב מפושט מקומית בלתי נתיח
 • מצב תפקודי 0-2
 • ללא מצבים רפואיים משמעותיים קלינית שאינם תחת שליטה
מספר משרד הבריאות:


לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל:[email protected]
או בטלפון04-7776731
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן לבלב

גיוס מטופלים למחקרים בתחום מערכת העיכול קיבה או חיבור ושט קיבה

מחקרים המתאימים למחלה גרורתית:
שם המחקר:
מחקר קליני שלב III, אקראי, כפול סמיות, להשוואה של פמברוליזומאב       (MK-3475) עם כימותרפיה, לעומת פלצבו עם כימותרפיה, כטיפול קו ראשון למשתתפים עם HER2 שלילי עם אדנוקרצינומה של הקיבה או של מעבר ושט-קיבה, גרורתית או שלא ניתנת להסרה בניתוח, שלא טופלה בעבר       (KEYNOTE-859).

 
תיאור המחקר:
פמברוליזומאב עם כימותרפיה מול פלצבו עם כימותרפיה
 
קו טיפולי:
קו ראשון למטופלים עם HER2 שלילי
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית של הקיבה או של מעבר ושט קיבה, גרורתית או לא ניתנת להסרה בניתוח
 • HER2 שלילי
 • תפקוד אברים תקין
 • ללא טיפול קודם בסרטן מתקדם מקומית של הקיבה/מעבר ושט קיבה
מספר משרד הבריאות:
 


שם המחקר:
ניסוי שלב III אקראי, כפול סמיות להשוואה בין טראסטוזומאב עם כימותרפיה ופמברוליזומאב לבין טראסטוזומאב עם כימותרפיה ופלצבו בתור טיפול קו ראשון למשתתפים עם אדנוקרצינומה מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט-קיבה החיובית ל-HER2 (KEYNOTE 811)


תיאור המחקר:
פמברוליזומאב וטראסטוזומאב עם כימותרפיה מול פלצבו וטראסטוזומאב עם כימותרפיה

קו טיפולי:
קו ראשון למטופלים עם HER2 חיובי

תנאי כניסה עיקריים:
- אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה מתאימה לכריתה או גרורתית, בקיבה או ב-GEJ החיובית ל-HER2
- מחלה הניתנת למדידה
- בעל רמת תפקוד 0 עד 1 לפי ECOG
- בעל תפקוד תקין
- ללא טיפול קודם נגד סרטן קיבה/GEJ מתקדם מקומית שאינו ניתן לכריתה או גרורתי
מספר משרד הבריאות:

MOH_2018-08-01_002446

 
שם המחקר:
מחקר מטרייה שלב 1ב/2, בהקצאה אקראית, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, להערכת היעילות והבטיחות של מספר שילובים של טיפולים מבוססי אימונותרפיה במטופלים עם סרטן קיבה, סרטן בחיבור קיבה-ושט או סרטן הוושט מתקדמים מקומית שאינם ניתנים לכריתה או גרורתיים (MORPHEUS – סרטן הוושט והקיבה).

 
תיאור המחקר:
כל המטופלים מקבלים שילובים שוהים של אימונותרפיה
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית  של מעבר ושט קיבה, גרורתית או לא ניתנת להסרה בניתוח
 • לא קיבל עדיין טיפול כלשהו למחלה גרורתית או מתקדמת
 • תפקוד אברים תקין
 • HER2 שלילי
 • מחלה בת מדידה
 • ללא ליקוי שמיעה
 • ללא מחלת רקע שאינה מאוזנת

מספר משרד הבריאות:

 

 
לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל:[email protected]
או בטלפון04-7776731
 
 
 
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום מערכת העיכול קיבה או חיבור ושט קיבה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום מלנומה

מחקרים המתאימים למטופלים עם מחלה גרורתית שעדיין לא קיבלו טיפול למחלתם
 
שם המחקר:
 
מחקר קליני שלב 2, אקראי, הבודק טיפול במתן תוך ורידי או תוך גידולי של V937 בשילוב עם פמברוליזומאב (MK-3475) לעומת הטיפול בפמברוליזומאב בלבד, במשתתפים עם מלנומה בשלב מתקדם/גרורתי.( V937-011)
 
תיאור המחקר:
V937 (בהזרקה לגידול/גרורה) בשילוב עם פמברוליזומאב (קיטרודה) מול פמברוליזומאב לבד
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה מתקדמת או גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • עדיין לא קיבל טיפול כלשהו למחלה מתקדמת או גרורתית
 • מחלה בת מדידה
 • לפחות שני נגעים נגישים להזרקה
 • ללא פגיעה תפקודית
 • תפקוד אברים תקין
מספר משרד הבריאות:
 


שם המחקר:
ניסוי בפאזה 3, אקראי, בביקורת פלצבו לשם הערכת הבטיחות והיעילות של פמברוליזומאב (MK-3475) ולנבטיניב (E7080/MK-7902) לעומת פמברוליזומאב לבד כטיפול התערבותי קו ראשון בקרב משתתפים עם מלנומה מתקדמת (LEAP-003).
 
תיאור המחקר:
פמברוליזומאב (קיטרודה) יחד עם לנבטיניב מול פמברוליזומאב לבד
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה מתקדמת או גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • מלנומה שאיננה ניתנת לכריתה דרגה 3 או דרגה 4
 • ללא טיפול קודם כלשהו
 • ללא גרורות במערכת העצבים המרכזית
 • נגע מדיד אחד לפחות
  מספר משרד הבריאות:
NCT03820986

 
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום מלנומה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום ראש צוואר וקרינה

מחקרים המתאימים למטופלים עם מחלה מקומית אחרי ניתוח
שם המחקר:
מחקר שלב III  אקראי גלוי תווית להערכת השימוש בפמברוליזומאב כטיפול נאו אדג'ובנטי ובשילוב עם הטיפול המקובל כטיפול אדג'ובנטי לסרטן הראש והצוואר של תאי קשקש  מתקדם מקומית  בשלב III–IVA (LA HNSCC)  המתאים לכריתה בניתוח MK3475-689
 
תיאור המחקר:
פמברוליזומאב לפני הניתוח, ולאחר הניתוח פמברוליזומאב בשילוב עם טיפול בהקרנות, עם או בלי ציספלטין מול טיפול רק לאחר הניתוח בהקרנות עם או בלי ציספלטין
 
קו טיפולי:
טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי) למחלה נתיחה
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • ללא גרורות
 • מתאים לניתוח
 • מטופל ברמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של ECOG
 • מחלה מדידה
 • ללא טיפול מערכתי, טיפול מכוון, טיפול קרינה או ניתוח רציני לטיפול בסרטן הראש והצוואר
מספר משרד הבריאות:
 
MOH_2018-11-19_003643
 


מחקרים המתאימים למטופלים עם מחלה גרורתית או חוזרת שטרם קיבלו טיפול
 
שם המחקר:
 מחקר שלב 2 בטיפול קו ראשון בקרצינומה גרורתית או שאינה ניתנת לניתוח, נשנית, של תאי הקשקש של הראש והצוואר, להערכת הטיפול בMK-1454 בהזרקה לתוך הגידול בשילוב עם פמברוליזומאב במתן תוך-ורידי (IV) לעומת הטיפול החד-תרופתי בפמברוליזומאב במתן תוך-ורידי (IV).
 
תיאור המחקר:
כל המטופלים מקבלים MK-1454 בהזרקה לגידול יחד עם פמברוליזומאב במתן תוך ורידי
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה מתקדמת או גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • אבחנה של HNSCC גרורתית, נשנית או שאינה ניתנת לניתוח
 • ללא  טיפול מערכתי קודם נגד מחלה נשנית או גרורתית
 • הגידול העיקרי המתאים להשתתפות חייב להימצא בלוע הפומי, בחלל הפה, בלוע התחתון או בגרון
 • גידול אחד לפחות הניתן למדידה ומתאים להזרקה לתוך הגידול

מספר משרד הבריאות:

MOH_2019-12-29_008581


 
לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל:[email protected]
או בטלפון04-7776731
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום ראש צוואר וקרינה

גיוס מטופלים למחקרים פאזה ראשונה

מתאים לגידולים: ראש צוואר, שד שלילי לשלושת הסמנים (TNBC)
שם המחקר:
מחקר שלב 1 גלוי תווית, רב-מרכזי של MK-1454 הניתנת בהזרקה תוך-גידולית כטיפול מונוטרפי ובשילוב עם פמברוליזומאב למטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים/ גרורתיים או לימפומות. (STING)

תיאור המחקר:
טיפול משולב של הזרקה לגידול של MK-1454 יחד עם קיטרודה
 
קו טיפולי:
קווים מתקדמים
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • ראש צוואר- קו 2, TNBC קו 2-3
 • מחלה לא נתיחה
 • לפחות גידול אחד המתאים להזרקה וביופסיה
 • תפקוד איברים תקין
 • רמת תפקוד 0-1  (מתפקד כמעט כרגיל)

מספר משרד הבריאות:

מתאים לגידולים: לבלב, שחלות, צוואר הרחם, פרוסטטה, שד, ריאה, שלפוחית השתן, כליה, ראש צוואר, מלנומה, כבד
שם המחקר:
מחקר פאזה 1ב', בתווית גלויה, במינונים עולים של נפטומומאב אסטאפנטוקס (ABR-217620) בשילוב עם דורבאלומאב (MEDI4736), כולל הרחבות עוקבה, בנבדקים בעלי גידולים מוצקים נבחרים בשלב מתקדם או גרורתי.
 
תיאור המחקר:
כל המטופלים מקבלים נפטומומאב אסטאפנטוקס בשילוב עם דורבאלומאב. גיוס לפי משבצות (כל תקופת זמן נפתח מקום למטופל)
 
קו טיפולי:
קווים מתקדמים
תנאי כניסה עיקריים:

גידול מוצק המאושר היסטולוגית ו/או ציטולוגית, מתוך הרשימה הבאה והינו בשלב מתקדם או גרורתי, שלא קיים עבורו טיפול מרפא:

אדנוקרצינומה בלבלב, סרטן שחלות סרוטי מדרגה גבוהה, קרצינומה של צוואר הרחם מסוג תאי קשקש,סרטן הערמונית, סרטן שד, אדנוקרצינומה מסוג NSCLC חיובית למוטציה מניעה, מזותליומה, קרצינומה של תאי הכליה, סרטן שלפוחית השתן/אורותליאלי, קרצינומה של הראש והצוואר, מלנומה, קרצינומה הפטוצלולרית, סרטן צוואר הרחם

  מספר משרד הבריאות:
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים פאזה ראשונה