רשימת מחקרים פעילים במערך ההמטולוגי
 
 

גיוס מטופלים למחקרים לחולי תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS)

שם המחקר
מחקר שלב III מבוקר בינלאומי, אקראי, בריגוסרטיב (rigosertib) לעומת טיפול הבחירה של הרופא במטופלים הסובלים מתסמונת מיאלודיספלסטית לאחר כשל טיפולי בתכשירים מסוג Hypomethylating

תיאור המחקר:
ריגוסרטיב או טיפול חלופי לבחירת הרופא

קו טיפולי:
2 ומעלה

תנאי כניסה עיקריים:
מטופלים ומטופלות עם ריבוי בלסטים בשיעור 5% עד 30% העונים על כל הקריטריונים הבאים מתאימים להשתתפות:
א.גיל 18 – 79 שנים.
ב.אבחנה מאומתת של MDS במהלך שמונת השבועות שלפני ביקור הסינון.
ג.לפחות סוג אחד של ציטופניה.
ד.התקדמות המחלה בכל עת אחרי תחילת הטיפול ב- AZA (וידאזה) או בDEC- (דקוגן) או כישלון בהשגת תגובה מלאה או חלקית או שיפור המטולוגי או הישנות אחרי תגובה ראשונית מלאה או חלקית או רגישות ל- AZA או ל DEC-.
ה.טיפול קודם ב- HMA במשך ≥ תשעה חודשים.
ו. מנה אחרונה של AZA או DEC במהלך ששת החודשים שלפני התאריך המתוכנן לשיבוץ למחקר.
ז.המטופל לא הגיב להשתלת תאי גזע אלוגנאים, מחלתו נשנתה אחרי השתלה, אינו מתאים להשתלה או בוחר שלא לעבור אותה.
ח.ללא כל טיפול ל- MDS )לרבות AZA ו- (DEC- במשך ≤ ארבעה שבועות לפני השיבוץ למחקר.G-CSF) , אריתרופואיטין ותרומבופואיטין( ועירויי דם מותרים לפני המחקר ובמהלכו, לפי הצורך הרפואי.

מספר משרד הבריאות:
MOH_2017-03-22_000265


למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים לחולי תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS)

גיוס מטופלים למחקרים לחולי לויקמיה מיאלואידית חריפה (AML)

שם המחקר
מחקר שלב IB/II, רב-מרכזי, עם זרוע טיפול אחת, בתווית פתוחה להערכת הבטיחות, הסבילות והיעילות של השילוב בין BL-8040 לאטזוליזומאב לטיפול אחזקה במטופלים עם לויקמיה מיאלואידית חריפה בגיל 60 או מעלה.

תיאור המחקר:
BL-8040 ואטזוליזומאב

קו טיפולי:
חולי AML אשר השיגו הפוגה מלאה לאחר עד שני מחזורים של כימותרפיה

תנאי כניסה עיקריים:
א.נבדקים בוגרים, בגיל 60 ויותר.
ב.אבחנה מאושרת של AML תוך שנה אחת לפני הרישום למחקר
ג.כימותרפיה השראתית חייבת לכלול ציטרבין, והיא יכולה לכלול גם אנטרציקלין או מיטוקסנטרון
ד.יש לאשר CR באמצעות שאיבה של מוח העצם עד 21 ימים טרם הרישום.
ה.נבדקים שקיבלו עד שלושה מחזורים של טיפול מיצוק )קונסולידציה( על בסיס ציטרבין.
ו.נבדקים שאושרו כחיוביים לMRD
ז.על הנבדקים לקבל את המנה האחרונה של טיפול השראתי או מיצוק בתוך חודשיים לפני הרישום למחקר.
ח.נבדקים שעבורם לא מתוכננת השתלה אלוגנית של תאי גזע.

מספר משרד הבריאות:
MOH_2017-09-26_000832


למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים לחולי לויקמיה מיאלואידית חריפה (AML)

גיוס מטופלים למחקרים לחולי לויקמיה לימפובלסטית חריפה (ALL)

שם המחקר
מחקר אקראי פאזה III לטיפול בבלינאטומומאב בחולים מבוגרים עם אבחנה חדשה של לויקמיה לימפואידית חריפה של תאי B השלילית ל- BCR-ABL

תיאור המחקר:
כימותרפיה עם או בלי בלינאטומומאב

קו טיפולי:
קו ראשון

תנאי כניסה עיקריים:
א.גילאים 35-70.
ב.אבחנה חדשה של B lineage ALL על סמך תוצאות בדיקת מח עצם או אבחון אימונולוגי של דם
ג.החולה אינו סובל מממאירות פעילה נוספת שבגינה הוא מקבל טיפול.
ד.חולה ללא היסטוריה של אוטם שריר הלב לאחרונה (עד 3 חודשים), אי ספיקת לב בלתי
מבוקרת, או הפרעות קצב לב בלתי מבוקרות.
ה.החולה אינו סובל מזיהום אקטיבי בלתי נשלט.
ו.מטופלים ללא הפרעות המטולוגיות קודמות.
ז.תוצאה שלילית לכרומוזום פילדלפיה על פי ציטוגנטיקה ובדיקה נוספת (FISH או PCR).


למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים לחולי לויקמיה לימפובלסטית חריפה (ALL)

גיוס מטופלים למחקרים לחולי לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL)

שם המחקר
מחקר תצפיתי לאחר שיווק לתיאור היעילות והבטיחות של טיפול בונטוקלקס בחולי לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL) בפרקטיקה הקלינית השגרתית (מחקר REVEAL)

תנאי כניסה עיקריים:
א.מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה.
ב.מטופלים שאובחנו עם CLL ומתאימים לקבל ונטוקלקס

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שם המחקר
מחקר שלב 3 רב מרכזי, אקראי, גלוי תווית להשוואת היעילות והבטיחות של אקלברוטיניב (ACP-196) בשילוב עם ונטוקלקס, עם או בלי אובינוטוזומאב, לעומת היעילות והבטיחות של טיפול משולב בכימותרפיה ובאימונותרפיה לבחירת החוקר, לטיפול בנבדקים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית בלי מוטציית חסר del ( (17p או מוטציה בגן TP53, שלא טופלו בעבר (ACE-CL-311).

תיאור המחקר:
זרוע טיפול א'- אקלברוטיניב+ ונטוקלקס.
זרוע טיפול ב'- אובינוטוזומאב+ ונטוקלקס+ אקלברוטיניב.
זרוע טיפול ג'- אחד מתוך שני טיפולי כימואימונותרפיה מקובלים

קו טיפולי:
קו ראשון
תנאי כניסה עיקריים:
א.גברים ונשים בגיל ≥ 18.
ב.אבחנה של CLL
ג.ללא זיהוי של מוטציית חסר מסוג (17p) del או של מוטציה בגןTP53 .

מספר משרד הבריאות:
MOH_2019-03-31_006057

למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים לחולי לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL)

גיוס מטופלים למחקרים לחולי לימפומה (NHL)

שם המחקר
מחקר שלב 3, רב מרכזי, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו, על השימוש במעכב ה-Bruton’s tyrosine kinase (BTK), איברוטיניב (Ibrutinib), בשילוב עם ריטוקסימאב (Rituximab), לעומת פלצבו בשילוב עם ריטוקסימאב, לטיפול בנבדקים עם לימפומה פוליקולרית שלא טופלו בעבר.

תיאור המחקר:
זרוע א'- איברוטיניב באופן פומי + ריטוקסימאב
זרוע ב'- פלצבו באופן פומי + ריטוקסימאב

קו טיפולי:
קו ראשון
תנאי כניסה עיקריים:
א.נבדקים עם לימפומה פולקולרית
ב.לפחות נגע אחד הנמדד דו ממדית
ג.נבדקים בני 70 שנה ומעלה; או נבדקים בני 60-69 שנים עם תחלואה נלווית
ד.מעורבות של 3 אתרי בלוטה או יותר, שכל אחת מהן בקוטר גדול מ-3 ס"מ
ה.תסמיני B (כגון חום, הזעת לילה או אבדן משקל)
ו.טחול מוגדל

מספר משרד הבריאות:
MOH_2017-07-05_000596

למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים לחולי לימפומה (NHL)

גיוס מטופלים למחקרים לחולי מיאלומה (M.M)

שם המחקר
מחקר שלב 2/3 אקראי, גלוי תווית להשוואה בין הטיפול הפומי באיקסאזומיב/דקסאמטאזון לבין הטיפול הפומי בפומאלידומיד/דקסאמטאזון במיאלומה נפוצה נשנית ו/או עמידה לטיפול

תיאור המחקר:
זרוע א'- איקסאזומיב פומי + דקסאמטאזון פומי
זרוע ב'- פומאלידומיד פומי + דקסאמטאזון פומי

קו טיפולי:
קו שני
תנאי כניסה עיקריים:
א.מטופלים (בגילאי 18 שנים ומעלה) בעלי אבחנה מאומתת של מיאלומה נפוצה (MM)
ב.מטופלים עם הישנות או התקדמות של המחלה
ג.שקיבלו בעבר שני קווי טיפול לפחות.
ד.למטופלים צריכה להיות מחלה הניתנת למדידה

מספר משרד הבריאות:
MOH_2018-02-25_002205

למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים לחולי מיאלומה (M.M)

גיוס מטופלים למחקרים עבור חולים במחלקת השתלות (HSCT)

שם המחקר
השפעת חשיפת תאי אב פריפריים שעברו מוביליזציה לגירוי אפופטוטי מקדים ידי Fas-L

תיאור המחקר:
איסוף של 20 מ"ל של תאי mPBC מאיסוף תורם בריא שנעשה למטרות השתלה המיועדת לחולה נתון.

תנאי כניסה עיקריים:
תורם בריא, שהסכים לתרום מח עצם לחולה במחלה המטולוגית המתוכנן לעבור השתלת מח עצם.למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים עבור חולים במחלקת השתלות (HSCT)