קרדיולוגיה

ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

מספר טלפון של ד"ר מרינה פרומיסלובסקי04-7772180