הגר כהן סבאן

הגר כהן סבאן

מספר טלפון של הגר כהן סבאן04-7772294

תארים אקדמיים 
R.N, PhD

קורסים
הכשרה על בסיסית בתחום טיפול נמרץ משולב CCRN
רפואה דחופה ERRN 
הדרכה קלינית, GCP
גישור
פסיכוגריאטריה בגישה קלינית מעשית

תחומי עיסוק קליניים 
גרונטולוגיה
רפואה דחופה
סטנדרטים מקצועיים
כשירות מקצועית
ניהול בסיעוד

פרויקטים/ מחקרים בתחום העיסוק
הטיפול והגישה לאדם הזקן באשפוז
האדם עם דמנציה ומשפחתו
גישת "המטופל במרכז"
קבלת החלטות מקצועיות
תיאורית ההתנהגות המתוכננת
בניית תהליכי סטנדרטיזציה בעבודה המקצועית
דיגיטליזציה בהדרכה קלינית