מכון גנטי

איאת ח'לאילה

מספר טלפון של איאת ח'לאילה04-7772456