המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר אסעד עומרי

מספר טלפון של ד"ר אסעד עומרי04-7776080