המטולוגיה ואונקולוגיה ילדים והשתלות מח עצם

ד"ר אביגיל אייזנברג ויגודה

מספר טלפון של ד"ר אביגיל אייזנברג ויגודה04-7774730