מכון לרפואה תעסוקתית וסביבתית

ד"ר פאינה הרטמן

מספר טלפון של ד"ר פאינה הרטמן04-7772045