גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן פרוסטטה (ערמונית)

מחקרים למטופלים לפני ניתוח
 
מחקרים המתאימים למחלה מקומית:
 
שם המחקר:
מחקר פאזה 3 אקראי, מבוקר פלצבו, כפול סמיות, על שימוש באפלוטמייד במטופלים עם סרטן ערמונית בסיכון גבוה, מקומי או מתקדם מקומית, המועמדים לכריתה מלאה של הערמונית(PCR3011)
 
תיאור המחקר:
טיפול הורמונאלי סטנדרטי (ADT) יחד עם אפלוטאמיד מול ADT +פלצבו (תרופת דמה)
 
קו טיפולי:
טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי) למחלה מקומית מתקדמת
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • סרטן הפרוסטטה המוגדר בסיכון גבוה (מדד גליסון גבוה)
 • ללא גרורות
 • מועמד לניתוח בהמשך
 • ללא טיפול קודם במחלה
מספר משרד הבריאות:
 
 

מחקרים המתאימים למחלה גרורתית:
 
שם המחקר:
ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות על הטיפול בפמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם אנזלוטמיד לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב עם אנזלוטמיד במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, עמיד לסירוס (mCRPC) (KEYNOTE-641).
 
תיאור המחקר:
קיטרודה+אנזולאטמיד מול פלצבו (תרופת דמה)+אנזולואטמיד
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורתית עמידה לסירוס או קו שני לאחר אבירטרון בלבד
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • התקדמות מתועדת של סרטן הערמונית תוך כדי טיפול לדיכוי אנדרוגן (ADT)
 • מחלה גרורתית
 • לא קיבל עדיין טיפול למחלה עמידה לסירוס
 • במצב בריאותי תקין פרט למחלתו הנוכחית

מספר משרד הבריאות:

NCT03834493

 
 
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן פרוסטטה (ערמונית)

גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שלפוחית השתן

מחקרים למטופלים עם גידול חודר שריר ללא ניתוח

שם המחקר:

מחקר קליני שלב 3, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו לבדיקת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם כימורדיותרפיה (CRT) לעומת CRT בלבד, בקרב משתתפים עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (MIBC) (KEYNOTE-992)

תיאור המחקר:

קיטרודה +כימותרפיה+קרינה מול כימותרפיה+קרינה

קו טיפולי:

טיפול למטרת ריפוי  לסרטן שלפוחית השתן שחודר שריר

תנאי כניסה:

 • ללא טיפול קודם בסרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר
 • תפקוד אברים תקין
 • מתאים לעבור טיפול כימורדיותרפיה

מחקרים למטופלים עם גידול חודר שריר שיעברו ניתוח

שם המחקר:

מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות להערכת טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב (MK-3475) + טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה לעומת טיפול פריאופרטיבי בפלצבו + טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה, בקרב משתתפים המתאימים לטיפול בציספלטין עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (KEYNOTE-866)

תיאור המחקר:

קיטרודה +כימותרפיה+ניתוח מול פלצבו (תרופת דמה)+כימותרפיה+ניתוח

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי לסרטן שלפוחית השתן חודר שריר למטופלים שמתאימים לטיפול בציספלטין ולאחריו טיפול משלים לניתוח

תנאי כניסה:

 • מיועד לעבור ניתוח לכריתת השלפוחית
 • סרטן שלפוחית השתן חודר שריר שאינו גרורתי
 • ללא טיפול מערכתי קודם בסרטן שלפוחית השתן (טיפול ב BCG למשל אינו נחשב מערכתי)
 • תפקוד אברים תקין

מספר משרד הבריאות:

NCT03924856

 


  
שם המחקר:

מחקר שלב 3 אקראי על כריתת שלפוחית שתן עם טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב לעומת כריתת שלפוחית שתן בלבד למשתתפים עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר, אשר אינם מתאימים לטיפול בציספלטין (KEYNOTE-905)

תיאור המחקר:

קיטרודה+ניתוח מול ניתוח בלבד

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי לסרטן שלפוחית השתן חודר שריר למטופלים שאינם מתאימים לציספלטין וטיפול משלים לניתוח

תנאי כניסה:

 • מיועד לעבור ניתוח לכריתת שלפוחית השתן
 • סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר וללא גרורות
 • לא מתאים לטיפול בציספלטין
 • ללא טיפול מערכתי קודם בסרטן שלפוחית השתן (טיפול ב BCG למשל אינו נחשב מערכתי)

מספר משרד הבריאות:

NCT03924895


למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שלפוחית השתן

גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן כליה

מחקרים המתאימים למחלה מקומית:
שם המחקר:
 מחקר פאזה III, אקראי, המשווה טיפול פריאופרטיבי בניבולומאב לעומת מעקב בלבד, בחולי סרטן כליה מקומי שעתידים לעבור ניתוח לכריתת הכליה (מחקר PROSPER).
 
 תיאור המחקר:
ניבולומאב מול מעקב בלבד
 
קו טיפולי:
טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי) למחלה מקומית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • ללא גרורות מרוחקות
 • לא קיבל בעבר או בהווה טיפול מערכתי לסרטן כליה
 • ללא אי ספיקת כליות
 • תפקוד אברים תקין

מספר משרד הבריאות:

MOH_2018-02-19_000743


מחקרים המאימים למחלה גרורתית:
 
שם המחקר:
מחקר שלב 3 מבוקר בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, של קבוזנטיניב בשילוב עם ניבולומאב ואיפילימומאב לעומת ניבולומאב ואיפילימומאב בנבדקים עם סרטן תאי כליה מתקדם או גרורתי בעלי סיכון בינוני או ירוד שלא טופל בעבר
תיאור המחקר:
קבוזנטיניב + ניבולומאב + איפילימומאב ולאחריהן קבוזנטיניב +ניבולומאב
מול: פלצבו תואם קבוזנטיניב + ניבולומאב + ולאחריהן פלצבו תואם קבוזנטיניב + ניבולומאב

קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורתית
תנאי כניסה עיקריים:
 • ללא טיפול מערכתי קודם ל-RCC מתקדם מקומי או גרורתי בלתי ניתן לכריתה כולל חומרים ניסיוניים
 • RCC המדורג כבינוני או ירוד
 • מחלה מדידה
 • תפקוד תקין
 
מספר משרד הבריאות:
MOH_2019-08-19_007307
--------------------------------------------------------------
שם המחקר:
מחקר פאזה 2, הערכה מהירה בזמן אמת של טיפולים משולבים במחקר אימונו-אונקולוגיה במטופלים עם קרצינומה מתקדמת של תאי הכליה (FRACTION-RCC)
 
 תיאור המחקר:
כל המטופלים מקבלים ניבולומאב בשילובים שונים
 
קו טיפולי:
קו שני ומעלה לאחר טיפול אימונולוגי
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • הסכמה לאיסוף שלוש דגימות ביופסיה של גידול
 • ללא גרורות במערכת העצבים המרכזית
 • לאחר לפחות קו טיפול אחד במעכב PDL1
  מספר משרד הבריאות:
לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל: [email protected]או בטלפון04-7776731
 
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן כליה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שד

מחקרים המתאימים למחלה מקומית

שם המחקר:

מחקר שלב III אקראי, כפול סמיות על השימוש בפמברוליזומאב לעומת פלצבו, הניתנים בשילוב עם טיפול נאו-אדג'ובנטי בכימותרפיה וטיפול אדג'ובנטי אנדוקריני, לטיפול בסרטן שד בסיכון גבוה ובשלב מוקדם, החיובי לקולטן לאסטרוגן ושלילי לקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי 2.   (KEYNOTE-756)

תיאור המחקר:

קיטרודה+כימותרפיה  מול פלסבו+ כימותרפיה

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי) ולאחריו טיפול משלים לניתוח (אדג'ובנטי)

תנאי כניסה:

 • סרטן שד מסוג אדנוקרצינומה שמקורה בצינורות החלב, פולשני מקומי, שאומת בידי פתולוג מקומי, ומסווג כ-T1c-T2  (גודל הגידול ≥ 2 ס"מ)
 • סרטן שד ER+/HER2–
 • ללא גרורות
 • לא דו צדדי או רב מרכזי

מספר משרד הבריאות:

MOH_2018-08-29_002461

 
 • שם המחקר:
  מחקר פאזה שלישית, רב מרכזי, אקראי, בתווית פתוחה, המשווה בין אטזוליזומאב (נוגדן אנטי PD-L1) בשילוב כימותרפיה מבוססת אנתראציקלינים/טקסנים כטיפול משלים (Adjuvant), לבין טיפול בכימותרפיה בלבד, במטופלים עם סרטן שד נתיח שלילי לשלושת הסמנים. IMpassion030

  תיאור המחקר:
  אטזוליזומאב בשילוב כימותרפיה מול כימותרפיה בלבד

  קו טיפולי:
  טיפול משלים לניתוח (אדג'ובנטי) למטופלות TNBC

  תנאי כניסה עיקריים:
 • סרטן שד מסוג TNBC לא גרורתי נתיח, בשלב 2-3 (גידול גדול מ 2 ס"מ)
 • עד שמונה שבועות לאחר הניתוח
 • ללא טיפול קודם כלשהו במחלה


  מספר משרד הבריאות:

  NCT03498716
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שד

גיוס מטופלים למחקרים בתחום גניקואונקולוגיה

שם המחקר:

מחקר שלב 3, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו, רב מרכזי, על השימוש בטיפול אחזקה בניראפאריב (niraparib) במטופלות הסובלות מסרטן שחלות מתקדם חיובי ל-HRD אחרי תגובה לטיפול קו ראשון בכימותרפיה המבוססת על פלטינום.

תיאור המחקר:
ניראפאריב (פומי) מול פלסבו
 
קו טיפולי:
קו שני לאחר כימותרפיה
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • על המטופלת לסבול מסרטן שחלות נסיובי או דמוי רירית הרחם (endometrioid) בעיקרו, מסרטן בחצוצרות או מסרטן ראשוני של הצפק אשר אומתו בבדיקה היסטולוגית והם בשלב מתקדם , ועליה להיות אחרי סיום של קו טיפול ראשון בכימותרפיה המבוססת על פלטינום (טיפול נאו אדג'ובנטי או אדג'ובנטי)
 • על המטופלת להפגין תגובה מלאה או חלקית אחרי סיום סדרת הטיפול בכימותרפיה
 • ללא טיפול קודם במעכב PARP

מספר משרד הבריאות:
 
שם המחקר:
מחקר OVAL: מחקר שלב 3 אקראי, מבוקר, בעל שתי זרועות טיפול, גלוי תווית, רב מרכזי על הטיפול ב-Ofranergene Obadenovec (VB-111) בשילוב עם פקליטקסל לעומת טיפול חד-תרופתי בפקליטקסל, במטופלות הסובלות מסרטן שחלה נשנה העמיד לפלטינום.
 
תיאור המחקר:
תרופת המחקר (VB-111) בשילוב עם פקליטקסל מול פקטיקסל בלבד
 
קו טיפולי:
מחלה מתקדמת עמידה לתרופות מסוג פלטינום
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • סרטן שחלה אפיטליאלי
 • מחלה עמידה לתרופות מסוג פלטינום
 • מחלה מדידה
 • ללא היסטוריה של גידולים ממאירים פעילים אחרים ב- 5 השנים לפני הגיוס
 • לא יותר מ- 3 קווי טיפול קודמים לסרטן השחלה
 • תפקודי לב, כבד וכליות מספקים


מספר משרד הבריאות:

 
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום גניקואונקולוגיה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום בית החזה וסרטן הריאה

מחקרים המתאימים למחלה מקומית:

שם המחקר:

מחקר פאזה III, רנדומלי, מבוקר פלסבו, כפול סמיות, רב מרכזי, בינלאומי על טיפול עם דורבלומאב לאחר קרינה סטריאוטקטית (SBRT) במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים שלב I/II בלתי נתיח ובלוטות לימפה שליליות (פסיפיק 4)

תיאור המחקר:

דורבלומאב מול פלצבו לאחר טיפול SBRT (קרינה) ביחס של 1:1

קו טיפולי:

מחלה מקומית

תנאי כניסה עיקריים:

 • NSCL בשלב I עד II וצפוי לקבל טיפול מיטבי באמצעות SBRT
 • לא מתאימים לניתוח או סרבו לניתוח
 • ללא מחלה נלווית שאינה מאוזנת

מספר משרד הבריאות:


שם המחקר:

מחקר פאזה 3, כפול סמיות, רב מרכזי, אקראי, להערכה של היעילות והבטיחות של טיפול נאו-אדג'ובנטי עם אטזוליזומאב בהשוואה לפלצבו בשילוב עם כימותרפיה מבוססת פלטינה, במטופלים עם סרטן ריאות של תאים לא קטנים הניתן לכריתה-בשלב 2 , 3a או 3b מסוים(IMpower030)

תיאור המחקר:

אטזוליזומאב + כימותרפיה בהמשך כריתה כירורגית ולאחר מכן טיפול לאחר הניתוח עם אטזוליזומאב מול טיפול קדם ניתוחי בכימותרפיה +פלסבו ולאחר מכן ניתוח וטיפול בכימותרפיה לאחר הניתוח

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי)


תנאי כניסה עיקריים:

 • רמת התפקוד 0 או 1 לפי סיווג ECOG
 • NSCLC בשלב II, IIIA, או IIIB (גודל הגידול מעל 4 ס"מ ללא גרורות)
 • תפקודי ריאה תקינים
 • תפקודי לב תקינים
 • תפקוד אברים תקין
 • ללא טיפול קודם בסרטן ריאה
 • ללא מחלה אוטואימונית


מספר משרד הבריאות:

למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום בית החזה וסרטן הריאה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן לבלב

שם המחקר:
מחקר פאזה 2, פרוספקטיבי, בהקצאה אקראית, מבוקר, רב מרכזי, רב לאומי, בתווית פתוחה, להערכת היעילות, הבטיחות, הסבילות והפרמקוקינטיקה של  siG12D-LODER , בשילוב כימותרפיה (גמזר + אברקסן), לעומת כימותרפיה בלבד (גמזר + אברקסן), במטופלים עם סרטן לבלב מתקדם מקומית, שלא ניתן להסירו כירורגית
 
תיאור המחקר:
גמזר + אברקסן + siG12D-LODER מול גמזר + אברקסן
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה לא נתיחה שלב III
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • מטופלים עם סרטן לבלב מפושט מקומית בלתי נתיח שלב III
 • מצב תפקודי 0-1
 • גידול מטרה הנגיש להחדרה תוך-גידולית באמצעות EUS (אולטראסאונד אנדוסקופי)
 • ללא מצבים רפואיים משמעותיים קלינית שאינם תחת שליטה
מספר משרד הבריאות:


שם המחקר:
ניסוי שלב III, רב מרכזי, בתווית גלויה, אקראי, להערכת היעילות והבטיחות של פולפירינוקס (FOLFIRINOX - FFX) לעומת שילוב של CPI-613 ופולפירינוקס מותאם (mFFX) במטופלים הסובלים מאדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב.
 
תיאור המחקר:
פולפירינוקס מותאם (mFFX) עם CPI-613 מול פולפירינוקס (FFX)  בצורה תוך וורידית
קו טיפולי:
קו ראשון
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • אדנוקרצינומה של הלבלב
 • ללא טיפול למחלה גרורתית
 • מחלה גרורתית או מקומית מתקדמת שנחשבת למחלה שאינה ניתנת לכריתה
 • מחלה הניתנת להערכה\מדידה
 • ללא גרורות מוחיות
 • ללא טיפול קודם בפולפירינוקס
מספר משרד הבריאות:
MOH_2019-03-19_006038


לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל:[email protected]
או בטלפון04-7776731
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן לבלב

גיוס מטופלים למחקרים בתחום מערכת העיכול קיבה או חיבור ושט קיבה

מחקרים המתאימים למחלה גרורתית:
שם המחקר:
מחקר קליני שלב III, אקראי, כפול סמיות, להשוואה של פמברוליזומאב       (MK-3475) עם כימותרפיה, לעומת פלצבו עם כימותרפיה, כטיפול קו ראשון למשתתפים עם HER2 שלילי עם אדנוקרצינומה של הקיבה או של מעבר ושט-קיבה, גרורתית או שלא ניתנת להסרה בניתוח, שלא טופלה בעבר       (KEYNOTE-859).

 
תיאור המחקר:
פמברוליזומאב עם כימותרפיה מול פלצבו עם כימותרפיה
 
קו טיפולי:
קו ראשון למטופלים עם HER2 שלילי
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית של הקיבה או של מעבר ושט קיבה, גרורתית או לא ניתנת להסרה בניתוח
 • HER2 שלילי
 • תפקוד אברים תקין
 • ללא טיפול קודם בסרטן מתקדם מקומית של הקיבה/מעבר ושט קיבה
מספר משרד הבריאות:
 


שם המחקר:
ניסוי שלב III אקראי, כפול סמיות להשוואה בין טראסטוזומאב עם כימותרפיה ופמברוליזומאב לבין טראסטוזומאב עם כימותרפיה ופלצבו בתור טיפול קו ראשון למשתתפים עם אדנוקרצינומה מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט-קיבה החיובית ל-HER2 (KEYNOTE 811)


תיאור המחקר:
פמברוליזומאב וטראסטוזומאב עם כימותרפיה מול פלצבו וטראסטוזומאב עם כימותרפיה

קו טיפולי:
קו ראשון למטופלים עם HER2 חיובי

תנאי כניסה עיקריים:
אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה מתאימה לכריתה או גרורתית, בקיבה או ב-GEJ החיובית ל-HER2
מחלה הניתנת למדידה
בעל רמת תפקוד 0 עד 1 לפי ECOG
בעל תפקוד מתאים של האיברים כמוגדר בפרוטוקול המחקר
ללא טיפול קודם נגד סרטן קיבה/GEJ מתקדם מקומית שאינו ניתן לכריתה או גרורתי
מספר משרד הבריאות:

MOH_2018-08-01_002446
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום מערכת העיכול קיבה או חיבור ושט קיבה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום מלנומה

שם המחקר:
 
טיפול אדג'ובנטי בפמברוליזומאב לעומת פלצבו אחרי כריתה של מלנומה משלב II בסיכון גבוה: מחקר שלב III אקראי, כפול סמיות (KEYNOTE 716)
 
תיאור המחקר:
קיטרודה מול פלצבו (תרופת דמה)
 
קו טיפולי:
טיפול משלים לאחר ניתוח (אדג'ובנט)
 
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • מלנומה עורית בשלב IIB או IIC
 • לכל היותר 8 שבועות אחרי הכריתה הכירורגית המלאה
 • ללא ראיות למחלה גרורתית
 • ללא פגיעה תפקודית
 • ללא מחלה ממארת ידועה נוספת שהתקדמה או הצריכה טיפול פעיל נגד סרטן  או טיפול כירורגי בחמש השנים האחרונות
 • ללא טיפול מערכתי קודם נגד סרטן
 
מספר משרד הבריאות:
 
 
MOH_2018-07-18_002420


שם המחקר:
ניסוי בפאזה 3, אקראי, בביקורת פלצבו לשם הערכת הבטיחות והיעילות של פמברוליזומאב (MK-3475) ולנבטיניב (E7080/MK-7902) לעומת פמברוליזומאב לבד כטיפול התערבותי קו ראשון בקרב משתתפים עם מלנומה מתקדמת (LEAP-003).
 
תיאור המחקר:
פמברוליזומאב (קיטרודה) יחד עם לנבטיניב מול פמברוליזומאב לבד
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה מתקדמת או גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • מלנומה שאיננה ניתנת לכריתה דרגה 3 או דרגה 4
 • ללא טיפול קודם כלשהו
 • ללא גרורות במערכת העצבים המרכזית
 • נגע מדיד אחד לפחות
  מספר משרד הבריאות:
NCT03820986

 
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום מלנומה

גיוס מטופלים למחקרים בתחום ראש צוואר וקרינה

שם המחקר:
מחקר שלב III  אקראי גלוי תווית להערכת השימוש בפמברוליזומאב כטיפול נאו אדג'ובנטי ובשילוב עם הטיפול המקובל כטיפול אדג'ובנטי לסרטן הראש והצוואר של תאי קשקש  מתקדם מקומית  בשלב III–IVA (LA HNSCC)  המתאים לכריתה בניתוח MK3475-689
 
תיאור המחקר:
פמברוליזומאב לפני הניתוח, ולאחר הניתוח פמברוליזומאב בשילוב עם טיפול בהקרנות, עם או בלי ציספלטין מול טיפול רק לאחר הניתוח בהקרנות עם או בלי ציספלטין
 
קו טיפולי:
טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי) למחלה נתיחה
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • ללא גרורות
 • מתאים לניתוח
 • מטופל ברמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של ECOG
 • מחלה מדידה
 • ללא טיפול מערכתי, טיפול מכוון, טיפול קרינה או ניתוח רציני לטיפול בסרטן הראש והצוואר
מספר משרד הבריאות:
 
MOH_2018-11-19_003643
 


שם המחקר:
מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו של קאבוזאנטיניב (XL184) בנבדקים עם סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי שחלה אצלם התקדמות לאחר טיפול קודם המוכוון לקולטן גורם הגדילה האנדותליאלי הווסקולרי (VEGFR).
 
תיאור המחקר:
קאבוזאנטיניב מול פלצבו (תרופת דמה)
 
קו טיפולי:
קו שלישי לאחר טיפול ביוד ו- TKI
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • סרטן בלוטת התריס לאחר טיפול ביוד (או לא יכול לקבל יוד) ו TKI
 • תפקוד אברים תקין
 • ללא טיפול במעכב קינאז BRAF
 • לא יותר מ-2 חומרי TKI
 • לא יותר מטיפול אחד במעכב PDL1

מספר משרד הבריאות:


 
לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל:[email protected]
או בטלפון04-7776731
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים בתחום ראש צוואר וקרינה

גיוס מטופלים למחקרים פאזה ראשונה

שם המחקר:
מחקר שלב 1 גלוי תווית, רב-מרכזי של MK-1454 הניתנת בהזרקה תוך-גידולית כטיפול מונוטרפי ובשילוב עם פמברוליזומאב למטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים/ גרורתיים או לימפומות. (STING)

תיאור המחקר:
טיפול משולב של הזרקה לגידול של MK-1454 יחד עם קיטרודה
 
קו טיפולי:
קווים מתקדמים
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • לאחר מיצוי הקווים הקיימים
 • מחלה לא נתיחה
 • לפחות גידול אחד המתאים להזרקה וביופסיה
 • תפקוד איברים תקין
 • רמת תפקוד 0-1  (מתפקד כמעט כרגיל)

מספר משרד הבריאות:

שם המחקר:
מחקר פאזה 1ב', בתווית גלויה, במינונים עולים של נפטומומאב אסטאפנטוקס (ABR-217620) בשילוב עם דורבאלומאב (MEDI4736), כולל הרחבות עוקבה, בנבדקים בעלי גידולים מוצקים נבחרים בשלב מתקדם או גרורתי.
 
תיאור המחקר:
כל המטופלים מקבלים נפטומומאב אסטאפנטוקס בשילוב עם דורבאלומאב
 
קו טיפולי:
קווים מתקדמים
תנאי כניסה עיקריים:

גידול מוצק המאושר היסטולוגית ו/או ציטולוגית, מתוך הרשימה הבאה והינו בשלב מתקדם או גרורתי, שלא קיים עבורו טיפול מרפא:

אדנוקרצינומה בלבלב, סרטן שחלות סרוטי מדרגה גבוהה, קרצינומה של צוואר הרחם מסוג תאי קשקש,סרטן הערמונית, סרטן שד, אדנוקרצינומה מסוג NSCLC חיובית למוטציה מניעה, מזותליומה, קרצינומה של תאי הכליה, סרטן שלפוחית השתן/אורותליאלי, קרצינומה של הראש והצוואר, מלנומה, קרצינומה הפטוצלולרית, סרטן צוואר הרחם

  מספר משרד הבריאות:
למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים פאזה ראשונה

גיוס מטופלים למחקרים בנושא כאב

שם המחקר:
מחקר תצפיתי בתוויות גלויות במטרה להעריך הקשר שבין מדדים דיגיטליים לניטור ולהערכת איכות חיים, הנאספים באופן פאסיבי, לבין מדדי איכות חיים כפי שמשתקפים ע"י שאלונים עבור חולים הסובלים מכאב כרוני

תיאור המחקר:
מחקר תצפיתי בשימוש באפליקציה. ללא התערבות כלשהי

קו טיפולי:
כל הקווים

תנאי כניסה עיקריים:
מטופלים אונקולוגיים במרפאת טיפול תומך ברמב"ם
 
לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל:[email protected]
או בטלפון04-7776731