חדר ניתוח אמבולטורי

פטר פורטנוי

מספר טלפון של פטר פורטנוי04-7772218