פנימית ד'

ד"ר קמר טרביה

מספר טלפון של ד"ר קמר טרביה04-7772262