פנימית ד'

דינה טאובר

מספר טלפון של דינה טאובר04-7772261