המכון הפתולוגי

ד"ר אלכסנדר פסשק

מספר טלפון של ד"ר אלכסנדר פסשק04-7773185