יחידת מחקר אורולוגיה

תמונה ראשית-נוירואורלוגיה

יחידת מחקר אורולוגיה

הטיפול ניתן ברמב"ם